E-Boeke en Preke

Dr Willie Marais

Dr Willie Marais is gebore op 5 Mei 1929 in Christiana, Suid Afrika. Hy is die skrywer van verskeie boeke en artikels en het tydens sy bediening 7 gemeentes as predikant bedien. Hy is reeds van kindsbeen af geroep vir die taak van evangelis en predikant, maar moes eers self deur Jesus Christus gered word en tot bekering kom. Sy persoonlike getuienis is beskikbaar onder die Audio skakel. LET WEL: Meeste van die materiaal op hierdie webwerf is van Dr Willie Marais se boeke en preke afkomstig, maar daar is ook ander materiaal van ander skrywers wat nuttig gevind is en daarom hier geplaas word.

U is welkom om die materiaal op hierdie webwerf gratis te versprei!

Teken ons gasteboek as u seën ondervind het!


Search the web Search this site

This template was provided free by www.free-templates.org